Sr.No.

Name

Email & Phone No.

1

Amar Kumar Sharma

Ph : 9958698584
email : amarm13@yahoo.co.in

2

Amit Kumar Singh


Ph : 9910197178
email : amitsingh.mbi@gmail.com

3

Amit Kumar Srivastava


Ph : 9810290937
email : amit_srivastava15@rediffmail.com

4

Arif Ahmad Khan


9910069938
email : arifahmad786@gmail.com

5

Garima Gupta

Ph : 9999103113
email : garima.icri@gmail.com

6

Jitender Singh

Ph : 09729470592
email : jitender_deswal@rediffmail.com

7

Kapil Dev Marwah

Ph : 09810249738
email : kapil2095@rediffmail.com

8

Mukesh Kumar Gupta

Ph : 9971911741
email : ushamukesh@rediffmail.com

9

Pawan Chawla

Ph : 9871422220
email : pawanchawla@live.com, chawla.pawan@gmail.com

10

Rajat Tanwar

Ph : 08826803636

11

Reshmi Manna

Ph : 8010169116
email : dr.reshmi.manna@gmail.com

12

Sonal Patel

Ph : 09873608762
email : sonalpatel17@yahoo.com

13

Syed Abdul Wahid

Ph : 9810274914
email : syedwahid17@gmail.com

14

Vinod Kalra

Ph : 9911181644
email : vinod_kalra28@yahoo.com

15

Yogesh Kumar

Ph : 09999712007
email :
kmr.yogesh@yahoo.com

 

16

Shriram Maruwada

Ph:- 8826786534   Ram20205@gmail.com