Academic Affairs

M. Stat. Students

M. Stat. – First Year [Batch: 2020-2022]
 1. Akash Kumar
 2. Akshay Sakanaveeti
 3. Amit Tapria
 4. Anisha Ghosh
 5. Archik Guha
 6. Bisakh Banerjee
 7. Dipranjan Pal
 8. Hrithik Poddar
 9. Kaustav Ghosh
 10. Koustav Paul
 11. Mayukh Das
 12. Niladri Kal
 13. Pankaj Chauhan
 14. Paramita Adhikari
 15. Payel Ghosal
 16. Prem Anand
 17. Rohan Khatua
 18. Saptarsi Ghosal
 19. Saumyajit Bhattacharya
 20. Siddhu Kumar
 21. Soumyabrata Bose
 22. Srijato Bhattacharyya
 23. Sudhanshu Gupta
 24. Supriyo Sarkar
 25. Vishal Routh