Academic Affairs

M. Stat. Students

M. Stat. – First Year [Batch: 2021-2023]
 1. Abhradipta Ghosh
 2. Arijit  Naskar
 3. Bhushan Suresh Malgunkar
 4. Borish Kumar Jha
 5. Debarshi  Chakraborty
 6. Goda Venkata Adithya Tarun
 7. Hemant  Banke
 8. Jishu   Adhikary
 9. Karnajit Bhowmick
 10. Kushpreet Singh
 11. Mainack Paul
 12. Mousam  Sinha
 13. Nikhil  Bhardwaj
 14. Partha Pratim   Das
 15. Piyush  Swarnkar 
 16. Pratik  Lakhani
 17. Pravat Kumar Hati
 18. Rajatsubhra      Mistry
 19. Sagar   Dey 
 20. Sayantan Deb    Barman
 21. Soham   Majumder
 22. Somnath Bera
 23. Soumyadipta     Ghosh
 24. Spandan Ghoshal
 25. Sreejit Roy 
 26. Suchandra       Saha
 27. Tishyo  Chakraborty
 28. Vaishnavi   Jaiswal
 29. Vicky   Gupta 
 30. Vinisha Jindal