Academic Affairs

Master of Statistics (M. Stat.) Students

M. Stat. – First Year [Batch: 2022-2024]
 1. Abhirup Sengupta
 2. Aditya Negi
 3. Adrija Saha
 4. Aniruddhan Ganesaraman
 5. Debepsita Mukherjee
 6. Harsh Gupta
 7. Kaulik Poddar
 8. Mainak Manna
 9. Pranav Krishna
 10. Ramit Nandi
 11. Rupayan Chattopadhyay
 12. Saheli Datta
 13. Sampurna Mondal
 14. Samya Praharaj
 15.  Sandeepan Sarkar
 16. Saransh Gupta
 17. Shantanu Nayek
 18. Shinde Rohan Pramod
 19. Shrayan Roy
 20. Snehashis De
 21. Sourav Ghosh
 22. Subhasis Sur
 23. Sweata Majumder
 24. Tiyasa Dutta
 25. Utsyo Chakraborty
 26. Uttaran Chatterjee
 27. Yash Gupta

M. Stat. – Second Year [Batch: 2021-2023]
 1. Abhradipta Ghosh
 2. Arijit  Naskar
 3. Bhushan Suresh Malgunkar
 4. Borish Kumar Jha
 5. Debarshi  Chakraborty
 6. Goda Venkata Adithya Tarun
 7. Hemant  Banke
 8. Jishu   Adhikary
 9. Karnajit Bhowmick
 10. Kushpreet Singh
 11. Mainack Paul
 12. Mousam  Sinha
 13. Nikhil  Bhardwaj
 14. Partha Pratim   Das
 15. Piyush  Swarnkar 
 16. Pratik  Lakhani
 17. Pravat Kumar Hati
 18. Rajatsubhra  Mistry
 19. Sagar   Dey 
 20. Sayantan Deb   Barman
 21. Soham   Majumder
 22. Somnath Bera
 23. Soumyadipta  Ghosh
 24. Spandan Ghoshal
 25. Sreejit Roy 
 26. Suchandra Saha
 27. Tishyo  Chakraborty
 28. Vaishnavi   Jaiswal
 29. Vicky   Gupta 
 30. Vinisha Jindal